Flexcraft Zorg voor zorgaanbieders

Flexcraft Zorg Flexkrachten v2

Met oog voor mens en menselijke maat samen onderweg naar duurzame oplossingen voor zinnige zorg

Werken & Leren geeft nieuw aanstormend talent in de zorg

Flexcraft Zorg is een toegewijde specialist die er in slaagt om op een gespannen deelmarkt het beschikbare arbeidspotentieel voor haar opdrachtgevers te bereiken en te behouden. 

Flexcraft Zorg verzorgt doordachte werken & leren trajecten die goed aansluiten bij het klimaat en de sfeer van haar opdrachtgevers. Volgend op de detacheringsperiode, gelijk aan de duur van de opleiding, stromen de gediplomeerden grondig voorbereid bij u in. Wij geloven in co-creatie en werken dan ook nauw met u samen om zo het best denkbare resultaat te bereiken.

Het werken & leren model van Flexcraft Zorg realiseert voor VVT-instellingen een betere én duurzamere aansluiting tussen een krappe arbeidsmarkt en haar opdrachtgevers. We voorzien hiermee in een constante instroom van telkens een groep goed opgeleide en ingewerkte verzorgenden IG3. Als zodanig biedt het een integrale oplossing in het op peil brengen en houden van een kwalitatief goede én ruime roosterbezetting. Flexcraft ontzorgt daarmee uw organisatie die op haar beurt in staat is zich volledig toe te leggen op datgene waar het allemaal om draait: het leveren van adequate en persoonlijke zorg. Samengevat is dit unieke model een instroom-variant met veel garanties en een mooi resultaat! 

Zorg
Zelfstandige & verantwoordelijke zorgprofessionals

Flexcraft Zorg voorziet graag in uw behoefte aan direct inzetbare menskracht op tijdelijke basis. Professionals die zich met plezier en overtuiging inzetten om zorg te verlenen precies daar waar die nodig is.

Zelfstandige, wendbare medewerkers die snel en nauwkeurig weten in te schatten wat de zorgvraag is en welke persoonlijke aanpak het beste werkt. Medewerkers die met een beperkte hoeveelheid informatie toch snel die zorg leveren die nodig is. Als collega’s zijn onze mensen alert op hun omgeving en vormen zich snel een beeld van de werkomgeving, de collega’s met wie zij samen werken en wat er van hen wordt verwacht.

Weten wat Flexcraft Zorg voor uw organisatie kan betekenen?

Ook het vormgeven van een duurzame flexibele schil behoort tot onze expertise. Het concept is zodanig opgezet en ingericht dat de flexibele schil in omvang en kwaliteit mee beweegt met uw organisatie. Natuurlijk sluiten wij aan bij de in uw organisatie aanwezige expertise en menskracht, samen gaan we op deze manier voor het best denkbare resultaat.

Wilt u meer weten over wat Flexcraft Zorg voor uw primaire zorgproces kan betekenen? Een telefoontje volstaat; u kunt direct bellen met Hans Uiterwijk:

Contact